Narzędzia:

Ustawa o uzgodnieniu płci

Dnia 07-08-2015 godz. 11:51:00

Poprawka 24

Za: 3 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 33 Nie głosowało: 17