Narzędzia:

Ustawa o uzgodnieniu płci

Dnia 07-08-2015 godz. 11:50:34

Poprawka 23

Za: 5 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 32 Nie głosowało: 17