Narzędzia:

Ustawa o uzgodnieniu płci

Dnia 07-08-2015 godz. 11:49:25

Poprawka 16

Za: 46 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 15 Nie głosowało: 17