Narzędzia:

Ustawa o uzgodnieniu płci

Dnia 07-08-2015 godz. 11:48:46

Poprawka 15

Za: 49 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 17