Narzędzia:

Ustawa o uzgodnieniu płci

Dnia 07-08-2015 godz. 11:48:18

Poprawka 14

Za: 6 Przeciw: 66 Wstrzymało się: 10 Nie głosowało: 17