Narzędzia:

Ustawa o uzgodnieniu płci

Dnia 07-08-2015 godz. 11:47:55

Poprawka 13

Za: 48 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 33 Nie głosowało: 17