Narzędzia:

Ustawa o uzgodnieniu płci

Dnia 07-08-2015 godz. 11:47:37

Poprawka 12

Za: 49 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 18