Narzędzia:

Ustawa o uzgodnieniu płci

Dnia 07-08-2015 godz. 11:47:11

Poprawka 11

Za: 49 Przeciw: 20 Wstrzymało się: 13 Nie głosowało: 17