Narzędzia:

Ustawa o uzgodnieniu płci

Dnia 07-08-2015 godz. 11:46:19

Poprawka 9

Za: 5 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 18