Narzędzia:

Ustawa o uzgodnieniu płci

Dnia 07-08-2015 godz. 11:45:51

Poprawka 7

Za: 47 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 17