Narzędzia:

Ustawa o uzgodnieniu płci

Dnia 07-08-2015 godz. 11:44:59

Poprawka 1,2,5,6,20...

Za: 47 Przeciw: 33 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17