Narzędzia:

Dnia 07-08-2015 godz. 11:43:36

Za: 32 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17