Narzędzia:

Ustawa o uzgodnieniu płci

Dnia 07-08-2015 godz. 11:37:21

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 3 Przeciw: 76 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 17