Narzędzia:

Ustawa o uzgodnieniu płci

Dnia 07-08-2015 godz. 11:36:45

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 38 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17