Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 07-08-2015 godz. 13:11:32

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 52 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17