Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 07-08-2015 godz. 13:10:50

Poprawka 4

Za: 76 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21