Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 07-08-2015 godz. 13:10:00

Poprawka 1

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 18