Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 07-08-2015 godz. 13:09:34

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 33 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17