Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym

Dnia 07-08-2015 godz. 13:07:58

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 21