Narzędzia:

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dnia 07-08-2015 godz. 13:06:37

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 17