Narzędzia:

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dnia 07-08-2015 godz. 13:04:07

Poprawka 13

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19