Narzędzia:

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dnia 07-08-2015 godz. 13:03:32

Poprawka 11

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17