Narzędzia:

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dnia 07-08-2015 godz. 13:02:04

Poprawka 2, 3, 7

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23