Narzędzia:

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dnia 07-08-2015 godz. 13:01:47

Poprawka 1, 5, 6

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19