Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 13:00:54

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 17