Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Dnia 07-08-2015 godz. 13:00:19

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22