Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Dnia 07-08-2015 godz. 12:59:44

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 17