Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Dnia 07-08-2015 godz. 12:59:26

Poprawka 22

Za: 5 Przeciw: 74 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 17