Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Dnia 07-08-2015 godz. 12:57:10

Poprawka 15

Za: 82 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16