Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Dnia 07-08-2015 godz. 12:56:12

Poprawka 11

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20