Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:51:16

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 50 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 20