Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:50:23

Poprawka 6, 10

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 19