Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:49:01

Poprawka 3

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 17