Narzędzia:

Ustawa o rewitalizacji

Dnia 07-08-2015 godz. 12:45:26

Poprawka 6

Za: 67 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 14 Nie głosowało: 18