Narzędzia:

Ustawa o rewitalizacji

Dnia 07-08-2015 godz. 12:44:15

Poprawka 3

Za: 29 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20