Narzędzia:

Ustawa o rewitalizacji

Dnia 07-08-2015 godz. 12:43:34

Poprawka 1

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21