Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:40:45

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 74 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 20