Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:40:06

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 51 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 18