Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:39:49

Poprawka 27

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18