Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:37:28

Poprawka 18

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21