Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:36:18

Poprawka 14

Za: 79 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18