Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Dnia 07-08-2015 godz. 12:32:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 21