Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:31:21

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 50 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18