Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:28:53

Poprawka 8

Za: 51 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19