Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:28:35

Poprawka 7

Za: 48 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19