Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:27:36

Poprawka 4

Za: 48 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19