Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:27:16

Poprawka 3

Za: 47 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22