Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:25:45

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 19