Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:24:37

Poprawka 13

Za: 1 Przeciw: 79 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17