Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:23:49

Poprawka 9

Za: 1 Przeciw: 81 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17